Transformatie

De voorbije twee decennia werd er in België stelselmatig minder nieuwbouw gebouwd ten voordele van renovatie, waaronder reconversieprojecten. Uit het aantal bouwvergunningen voor residentiële gebouwen blijkt dat in 1996 nog 60% van de woningen nieuw gebouwd werd tegenover 40% gerenoveerd. In 2015 was de verhouding bijna volledig gekanteld met 44% woningen door nieuwbouw tegenover 56% renovatie. Precieze cijfers over het aantal woningen dat jaarlijks in België gerealiseerd wordt door reconversieprojecten zijn jammer genoeg niet beschikbaar. In het Waals Gewest werd in de periode 2008-2012 7,9% van de woningproductie – bijna 6600 woningen – gerealiseerd door reconversieprojecten, inclusief herontwikkelingsprojecten die bestaan uit sloop en nieuwbouw. De reconversieprojecten die sinds 2000 werden uitgevoerd liggen geografisch verspreid over heel België. Maar toch voornamelijk in de (rand)stedelijke gebieden in het noorden van het land door het aanbod aan beschikbare gebouwen, de lokale woningvraag en economische dynamiek.

Er lijkt vandaag weinig verschil te zijn tussen de nieuwbouwmarkt en reconversiemarkt voor residentiële vastgoedontwikkelingen. De grotere vastgoedspelers zijn actief op beide markten. Een aantal projectontwikkelaars hebben zich gespecialiseerd in de reconversie van grootschalige industriële sites, zoas bijvoorbeeld Re-vive, PSR of Equilis.

Zowel projectontwikkelaars die woningen ontwikkelen om te verkopen (bv. Matexi) als vastgoedvennootschappen gespecialiseerd in residentieel vastgoed voor de verhuurmarkt (bv. Home Invest Belgium) zijn actief in de reconversiemarkt.

In de praktijk wordt een reconversieproject meestal voorafgegaan door een eigendomsoverdracht van de voormalige eigenaar naar de projectontwikkelaar.

(Bron: ING)