Stadsvernieuwing

In de jaren 60 van twintigste eeuw is de term ‘stadsvernieuwing‘ ontstaan toen veel gemeentebesturen de achterstandswijken in hun stad wilden slopen om nieuwe winkel- en kantoorgebieden te (laten) bouwen. Als doelstelling van stads- of stedelijke vernieuwing wordt vaak verbetering van de leefbaarheid genoemd.