Wonen in België (WIB) is de business community voor de professionele residentiële markt in België.

De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 677 miljoen m² oppervlakte en volop in verandering.

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grote gemeenten en steden is de druk op de woningmarkt het grootst. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit.

De private en publieke ontwikkelaars van residentieel vastgoed staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door. Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de toegenomen en telkens strengere regelgeving. Meer en meer (inter)nationale beleggers zijn geïnteresseerd in residentieel vastgoed.

LEES MEER OVER DEZE GROEIMARKT

WIB is een bijzonder breed marktsegment: appartementen, woningen, zorgbouw, woontorens, transformatieprojecten, gebouwen gemengd gebruik tot grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten.

BEKIJK ALLE WOONVORMEN

We spelen in op actuele trends zoals hoogbouw, modulaire en printbare woningen, levensloopbestendig wonen, alternatieve woonvormen. We gaan een frisse dialoog aan met sociale huisvestingsmaatschappijen, overheden, investeerders, ontwikkelaars en financiële instellingen. Natuurlijk ontmoeten we de leidende architecten, studiebureaus, aannemers en andere adviseurs met een focus op residentieel vastgoed.

DEELNEMEN

WIB moet het centrale platform worden voor experten in residentieel vastgoed in België.

  .

Zorgeloos wonen verfijnt het leven.

  .