Toegankelijk toerisme; kansrijk maar ook complex

Dat toegankelijkheid kan zorgen voor méér gasten wordt breed onderkend. Tot zover het eenvoudige deel van de conclusie. Het begrip toegankelijkheid blijkt in de praktijk lang niet altijd eenduidig. Dat is vaak persoons- en situatiegebonden. Om daar goed op in te spelen is aandacht voor voorzieningen en drempels + informatie (voorafgaand aan de reis) essentieel.

Lees verder op Accessible Travel Netherlands